Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website mag gebruik maken van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Voor een optimale gebruikerservaring maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Het gebied

Rijk van dommel en aa 940 x 350

 

 

Het Rijk van Dommel en Aa is rijk aan natuur. Water, bossen en heide vormen een prachtig landschapspark binnen de Brainport-regio. Door de eeuwen heen is het gebied zich in allerlei opzichten blijven ontwikkelen Er is veel moois te zien en te beleven in het Rijk van Dommel en Aa. Van de Strabrechtse Heide tot aan Kasteel Croy, van het Wilhelminakanaal tot aan het dorpje Mariahout.

 

Natuur

Het Dommeldal en de Goorlop zijn twee bekende namen als het gaat om water in het Rijk van Dommel en Aa. Het Dommeldal toont veel variatie in haar elementen. Dichtbij het Dommeldal liggen o.a. de Breugelse Beemden en het Nuenens Broek. De Goorloop is een belangrijke zijtak van de Aa. De Goorloop brengt weinig vervuiling met zich mee en is ecologisch interessant. Langs deze loop bevinden zich o.a. de Warande en het natte beekdal bij Kasteel Croy.

De kleur groen is volop aanwezig in het Rijk. In het Rijk zijn bijvoorbeeld de Molenheide en de Stiphoutse Bossen die bestaan uit heide en vennen. Voor liefhebbers is er ook de wat woestere natuur. Hiervoor ben je aan het juiste adres bij de Strabrechtse Heide.
In het Rijk van Dommel en Aa bevindt zich het grootste ven van ons land: De Beuven. Ten westen van Geldrop ligt nog de Stratumsche Heide. Hier bent u nooit alleen! Om u heen grazen Schotse Hooglanders, er komen 7 soorten amfibieën voor en er vliegen tal mooie vogels!

Historie

De geschiedenis van het Rijk van Dommel en Aa  kan in vier periodes worden opgedeeld. Hieronder staan ze met een korte toelichting:


De oorsprong
In de afgelopen 10.000 jaar is het landschap van het Rijk van Dommel en Aa ontstaan zoals wij dat nu kennen. De basis van het landschap is gevormd door natuurlijke processen. Zo was de Dommel in de Romeinse tijd een diep bevaarbare zee en zijn beken ontstaan door regenwater.
Voor een deel heeft de mens het landschap gevormd tot wat het nu is. Bewoning vindt al plaats sinds 5300 v. Christus. Jagers en verzamelaars vestigden zich tussen natte en droge gebieden. Wanneer akkers volledig uitgeput waren, verhuisden boerennaar een nieuwe plek. Zo verplaatste de bevolking zich van beekdalen naar hoger gelegen ruggen.

De vroege Middeleeuwen tot 18e eeuw
In de tijd van de vroege Middeleeuwen tot de 18e eeuw nam de bevolking sterk toe. Meer mensen, meer eten, dus meer akkers was het gevolg! Bovendien was er ook meer vee nodig om de mondjes van de bevolking  te vullen. Er ontstonden steeds meer boerderijen.

De 19e eeuw
In de 19e eeuw speelde de eerste industriële revolutie. Kanalen als het Wilhelminakanaal, de Zuid-Willemsvaart en het Eindhovens Kanaal zijn toen gegraven. Ook werden de eerste spoorlijnen aangelegd en ontstonden er industriegebieden in Eindhoven. Inwoners trokken in grote getale van het platteland naar de stad.

De 20e eeuw
De sterkste bevolkingsgroei vond in deze eeuw plaats. Daarnaast werd de omgeving een stuk beter bereikbaar gemaakt door water, spoorlijnen en asfalt. Ook de landbouw ontwikkelde zich. Kunstmest werd uitgevonden, landbouwmachines werden geïntroduceerd en men begon met ontginningen. Zo is bijvoorbeeld het dorp Mariahout ontstaan als ontginningsdorp.

 

Monumenten en archeologische vondsten

In het Rijk van Dommel en Aa zijn veel monumenten te zien. Molens, kerktorens en nog veel meer. Op de Erfgoed GeoWiki kunt u meer informatie vinden over monumenten.
Op verschillende plaatsen in het Rijk zijn archeologische vondsten gedaan. Ook deze vondsten kunt u nader bekijken op de Erfgoed GeoWiki.

Uitgebreide informatie
Uitgebreide informatie kunt u lezen in de beeldkwaliteitsatlas. De beeldkwaliteitsatles richt zich op de landschappelijke en ruimtelijke aspecten van de gebiedsontwikkeling.

PDF icoonBeeldkwaliteitsatlas Brainport Oost (3.7 MB)

PDF icoonBeeldkwaliteitsatlas Rijk van Dommel en Aa (4.2 MB)

PDF icoonBeeldkwaliteitsatlas Noordoostcorridor (3.7 MB)

Facebook

U moet cookies accepteren om deze pagina via social kanalen te kunnen delen.
Klik hier om de cookie instellingen te openen.
English